اعلامیه — فلُّ سَفَه
دوشنبه، ۲ مهر ۱۳۹۷ | 
Sunday, 23 September 2018 | 
شماره: ۴۸۹
نويسنده: محمد سعید حنایی کاشانی
درج: دوشنبه، ۱۴ اسفند ۱۳۹۶ | ۹:۳۰ ق ظ
آخرين ويرايش: پنجشنبه، ۲ فروردين ۱۳۹۷ | ۷:۳۴ ق ظ
موضوع: زندگی و جامعه

  • اعلامیه

بدین وسیله اعلام میکنم که هرگاه نوشته‌ای از من یا مصاحبه‌ای با من در جایی منتشر شود، چه کاغذی و چه الکترونیکی، و من در اینجا به آن اشاره‌ای نکنم یا پیوندی ندهم، این بدان معناست که انتشار آن نوشته یا مصاحبه، یا بدون اجازۀ من بوده است، یا به صورتی بوده است که از نظر من بی‌اعتبار و مردود است.آدرس دنبالک اين مطلب: http://www.fallosafah.org/main/weblog/trackback.php?id=489
مشاهده [ ۱۱۳۷ ] :: دنبالک [ ۰ ]
next top prev
دفتر يادها گفت و گوها درسها کتابها مقالات کارنامه
يکشنبه، ۳ شهريور ۱۳۸۱ / دوشنبه، ۲ مهر ۱۳۹۷
همه‌ی حقوق محفوظ است
Fallosafah.org— The Journals of M.S. Hanaee Kashani
Email: fallosafah@hotmail.com/saeed@fallosafah.org
Powered By DPost 0.9