اعلامیه — فلُّ سَفَه
www.Fallosafah.org
شماره: ۴۸۹
عنوان: اعلامیه
نويسنده: محمد سعید حنایی کاشانی
درج: دوشنبه، ۱۴ اسفند ۱۳۹۶ | ۹:۳۰ ق ظ
آخرين ويرايش: پنجشنبه، ۲ فروردين ۱۳۹۷ | ۷:۳۴ ق ظ


  • اعلامیه

بدین وسیله اعلام میکنم که هرگاه نوشته‌ای از من یا مصاحبه‌ای با من در جایی منتشر شود، چه کاغذی و چه الکترونیکی، و من در اینجا به آن اشاره‌ای نکنم یا پیوندی ندهم، این بدان معناست که انتشار آن نوشته یا مصاحبه، یا بدون اجازۀ من بوده است، یا به صورتی بوده است که از نظر من بی‌اعتبار و مردود است.يکشنبه، ۳ شهريور ۱۳۸۱ / دوشنبه، ۲ مهر ۱۳۹۷
همه‌ی حقوق محفوظ است
Fallosafah.org— The Journals of M.S. Hanaee Kashani
Email: fallosafah@hotmail.com/saeed@fallosafah.org