سرچشمهٔ فساد اقتصادی و سیاسی و ساختاری کجاست؟ — فلُّ سَفَه
دوشنبه، ۷ فروردين ۱۴۰۲ | 
Monday, 27 March 2023 | 
شماره: ۵۸۷
نويسنده: محمد سعید حنایی کاشانی
درج: سه شنبه، ۳ خرداد ۱۴۰۱ | ۲:۰۵ ب ظ
آخرين ويرايش: سه شنبه، ۳ خرداد ۱۴۰۱ | ۲:۰۵ ب ظ
موضوع: سیاست

  • سرچشمهٔ فساد اقتصادی و سیاسی و ساختاری کجاست؟

برای پاسخ به برخی پرسش‌های اجتماعی و سیاسی و اقتصادی به‌ویژه در زمینهٔ فساد اقتصادی نیازی نیست که آدم خیلی متخصص باشد یا تحقیقات وسیع میدانی کرده باشد یا به داده‌های آماری محرمانه دسترسی داشته باشد. مردم ما در طی تاریخ هزاران ساله خود همواره زبان گویایی برای اشاره به سرچشمهٔ فساد داشته‌اند و این را امروز از وجود جوانان کارآفرین و نابغه‌ای نیز می‌توان دریافت که یک شبه ره صدساله رفته‌اند، البته به کمک کدخدا. مردم ما ضرب‌المثلی دارند که می‌گوید: 

کدخدا را ببین، ده را بچاپ!

باری، شناختن و پیدا کردن مفسدان فی‌الارض و مستکبران و طاغوت‌های واقعی کاری سخت نیست. بازداشت کردن و محاکمه کردن آنهاست که سخت است. 
آدرس دنبالک اين مطلب: http://www.fallosafah.org/main/weblog/trackback.php?id=587
مشاهده [ ۵۷۹ ] :: دنبالک [ ۰ ]
next top prev
دفتر يادها گفت و گوها درسها کتابها مقالات کارنامه
يکشنبه، ۳ شهريور ۱۳۸۱ / دوشنبه، ۷ فروردين ۱۴۰۲
همه‌ی حقوق محفوظ است
Fallosafah.org— The Journals of M.S. Hanaee Kashani
Email: fallosafah@hotmail.com/saeed@fallosafah.org
Powered By DPost 0.9