امریکا انقلابی‌ترین کشور جهان است! — فلُّ سَفَه
دوشنبه، ۷ فروردين ۱۴۰۲ | 
Monday, 27 March 2023 | 
شماره: ۵۸۸
نويسنده: محمد سعید حنایی کاشانی
درج: پنجشنبه، ۵ خرداد ۱۴۰۱ | ۴:۱۱ ق ظ
آخرين ويرايش: پنجشنبه، ۵ خرداد ۱۴۰۱ | ۴:۱۲ ق ظ
موضوع: سیاست

  • امریکا انقلابی‌ترین کشور جهان است!

فاجعه‌هابی که در تیراندازی‌های افراد روان‌نژند یا تبهکاران در امریکا روی می‌دهد دردناک و غم‌انگیز است. با این همه، تصور کنید، اگر این تعداد اسلحه‌ای که در امریکا در دست مردم عادی است در هر جای دیگر جهان در دست مردم بود کدام «دولت» می‌توانست در قدرت بماند؟ هر دولتی که مدعی انقلابی بودن است خرید و فروش و داشتن اسلحه را آزاد کند تا ببینیم چندروز می‌تواند در قدرت بماند؟ اسلحه به کنار، اینترنت و رادیو و تلویزیون و انتشارات و مطبوعات را آزاد کند؟ نه، انتخابات را آزاد کند! نه، تظاهرات مخالفان را آزاد کند! انقلابی بودن برخی کشورهای جنایتکار و مردم‌فریب دروغی وقیحانه است. اکثر «دولت»‌های جهان امروز را تنها خلع سلاح عموم مردم و انحصار زور و اسلحه و رادیو و تلویزیون و مطبوعات و سانسور و انتخابات‌های دروغین و نمایشی و استصوابی قدرت بخشیده است. کشوری انقلابی‌تر از امریکا بر روی زمین نیست. Telegram: @fallosafahmshkآدرس دنبالک اين مطلب: http://www.fallosafah.org/main/weblog/trackback.php?id=588
مشاهده [ ۵۷۵ ] :: دنبالک [ ۰ ]
next top prev
دفتر يادها گفت و گوها درسها کتابها مقالات کارنامه
يکشنبه، ۳ شهريور ۱۳۸۱ / دوشنبه، ۷ فروردين ۱۴۰۲
همه‌ی حقوق محفوظ است
Fallosafah.org— The Journals of M.S. Hanaee Kashani
Email: fallosafah@hotmail.com/saeed@fallosafah.org
Powered By DPost 0.9