سخنان خردمندانه جمال عبدالناصر درباره حجاب اجباری — فلُّ سَفَه
چهارشنبه، ۲۶ مرداد ۱۴۰۱ | 
Wednesday, 17 August 2022 | 
شماره: ۶۰۶
نويسنده: محمد سعید حنایی کاشانی
درج: يكشنبه، ۲ مرداد ۱۴۰۱ | ۴:۵۵ ب ظ
آخرين ويرايش: يكشنبه، ۲ مرداد ۱۴۰۱ | ۴:۵۵ ب ظ
موضوع: دين

  • سخنان خردمندانه جمال عبدالناصر درباره حجاب اجباری

تصور کنید اگر مصدق هم برکنار نمی‌شد و خودش شاه می‌شد یا برمی‌گشتیم به قانون اساسی مشروطیت درباره نظارت ۵ مجتهد بر  تصویب قوانین، آیا اولین کاری که این مجتهدین می‌کردند تصویب حجاب اجباری نبود؟ آیا فداییان اسلام مصدق را ترور نمی‌کردند، اگر به خواسته‌های آنان تن نمی‌داد؟ آیا مصدق مجبور نمی‌شد مانند ناصر سیدقطب‌های ایرانی را اعدام کند؟

بزرگ‌ترین اشتباه مشروطه‌خواهان در تصویب قانون اساسی دادن امتیاز ویژه به فقیهان برای تصویب قوانین و عدم مغایرت آنها با اسلام به تشخیص آنان بود. چه احمق‌اند برخی که هنوز خود را مشروطه‌خواه می‌نامند! کدام مشروطه؟ 

بزرگ‌ترین اشتباه رضاشاه و محمدرضاشاه هم اجرا نکردن این قانون مشروطه، و دخالت ندادن آنان در حکومت بود تا جامعه و روشنفکران دینی و سکولار خودشان به چشم خودشان ببینند که دادن چنین امتیازهایی به گروهی از افراد به نام «صیانت از اسلام» چه پیامدهایی دارد. 

پادشاهی هیچ‌گاه بدون آخوند نمی‌تواند حکومت کند. حکومت‌ها برای حکومت کردن یا به آخوندها نیاز دارند یا به روشنفکران. رضا شاه و محمدرضاشاه هیچ کدام را نداشتند. فن‌سالاران و دانشمندان می‌توانند جامعه را خوب اداره کنند، اما نمی‌توانند همچون آخوندها و روشنفکران برای نظام ایدیولوژی و توجیه درست کنند. شکست حکومت‌های به ظاهر متجدد در ایران و دیگر کشورهای اسلامی این است که نه ایدیولوژی قدیم را دارند و نه ایدیولوژی جدید را. 

از بدبختی‌های استبداد، حتی به شکل منور و روشنفکرانه و به ظاهر متجدد ان، یکی همین است که دیو و فرشته می‌سازد و مردم گرگ‌های بدتر را نمی‌بینند. 


@fallosafahmshk

سخنان جمال عبدالناصر را در زیر ببینید:

آدرس دنبالک اين مطلب: http://www.fallosafah.org/main/weblog/trackback.php?id=606
مشاهده [ ۱۰۴ ] :: دنبالک [ ۰ ]
next top prev
دفتر يادها گفت و گوها درسها کتابها مقالات کارنامه
يکشنبه، ۳ شهريور ۱۳۸۱ / چهارشنبه، ۲۶ مرداد ۱۴۰۱
همه‌ی حقوق محفوظ است
Fallosafah.org— The Journals of M.S. Hanaee Kashani
Email: fallosafah@hotmail.com/saeed@fallosafah.org
Powered By DPost 0.9