جانا روا نباشد خونریز را حمایت — فلُّ سَفَه
www.Fallosafah.org
شماره: ۵۳۲
عنوان: جانا روا نباشد خونریز را حمایت
نويسنده: محمد سعید حنایی کاشانی
درج: پنجشنبه، ۲۰ خرداد ۱۴۰۰ | ۱:۱۸ ب ظ
آخرين ويرايش: چهارشنبه، ۲۶ خرداد ۱۴۰۰ | ۱:۵۰ ب ظ


  • جانا روا نباشد خونریز را حمایتهر نظام سیاسی که دستش به خون شهروندانش آلوده باشد به حکم «اخلاق» فاقد «مشروعیت» بوده و هر وجدان بیدار و آگاهی می‌باید تا جایی که ممکن است از آن دوری جوید و از یاری رساندن به آن بپرهیزد و یا با دل و یا با زبان و یا با دست خویش بیزاری و برائت خود از آن را اعلام کند.


@fallosafahmshk


يکشنبه، ۳ شهريور ۱۳۸۱ / پنجشنبه، ۲۷ خرداد ۱۴۰۰
همه‌ی حقوق محفوظ است
Fallosafah.org— The Journals of M.S. Hanaee Kashani
Email: fallosafah@hotmail.com/saeed@fallosafah.org