مقالات

 

فلُّ سَفَه

Fallosafah.org ― the Journals of M.S. Hanaee Kashani

 

عاشورا و موقعيت تراژيک   

مدينه‌ی احرار: ليبراليسم، استبداد شرقی، اسلام
پرسش از تکنولوژی و خشونت
هايدگر، انسان، هستی
ايمان بد: درباره‌ی ترجمه‌ی يک اصطلاح در فلسفه‌ی سارتر

اخلاق پيغامبران: درباره‌ی زبان و خشونت

اسطوره‌ی اسطوره‌زدايی
درباره‌ی عشق

 زيبايی از نظر غزالی (ريچارد اتينگهاوزن)

شاعران و متفکران (جان گلن گری)

هايدگر و مفهوم مدرنيسم (رابرت پی‌پين) 

 هايدگر، انسان‌گرايی و تخريب  تاريخ (گايل سوفر)

 نقد چيست؟ (ميشل فوکو)

نظريه‌ی هرمنيوتيک (فان هاروی)

 تسامح و تساهل/ تحمل (موريس کرنستن)

سابفه‌ی تاريخی «عکس رخ يار» (نصرالله پورجوادی)

نظريه‌های فرهنگ و تمدن در عصر جديد (فردريک بارنارد)  

فارابی و برهان وجودی (ماجد فخری)

پُست‌آوانگارد (چارلز جنکس)

تعليم لاک، هيوم و کانت در باب عينيت (ساموئل تامپسون)

اعتقاد در شعر (کريستيان اشميت)

تلقيهای اسلامگرا از مردمسالاری (گودرون کرمر)

اسلام و مردمسالاری ليبرال (برنارد لوئيس)
چه خطا رفت؟ (برنارد لوئيس)
فلسفه‌ی تحليلی چيست؟ (تامس بالدوين)
انديشه‌ی آزاديهای مدنی و ...  (يوسف علی‌آبادی)
قصه‌ی يوسف در قرآن (مستنصر مير)
 نيچه و خاستگاه مفهوم مدرنيسم  (رابرت پی‌پين)
"هستی" در زبان‌شناسی و فلسفه: تحقيقی مقدماتی (ا. گراهام)
روشنفکران دينی (ادوارد شيلز)
دين و ناقدان روشنفکر آن (پل تيليش)
سخنرانی هگل به مناسبت آغاز تدريس در هايدلبرگ (هگل)

زرتشت نيچه: ساحتی تازه در نظريه‌ی ساختاری فرويد درباره‌ی ذهن (جرج مشور)

مبانی فلسفه (۱)

فلسفه‌ی معاصر اروپايی

فلسفه‌ی تحليلی

 

درباره‌ی ترجمه

سنت روشنفکری در ايران


صفحه‌ی اول | کارنامه | مقالات | روزنامه‌ها | دفتر يادها | يک کتاب، يک نگاه | شما بنويسيد

X

يکشنبه، ۳ شهريور ۱۳۸۱/يکشنبه، ۲۹ آذر ۱۳۸۳

همه‌ی حقوق محفوظ است.

E-mail: fallosafah@hotmail.com/saeed@fallosafah.org